Belső, utastéri berendezés Bhv személykocsihoz

a honlap címe:  www.zzemoki.hu

tel: 359-27-63,   06-20-540-0274

email: zzemoki@digikabel.hu

 

 Ősszerakott "fél"

építő készlet.

 

Az alkatrészek műanyag

fröccsöntéssel készülnek,

a képen látható szinekben

polisztirolból.

Festeni NEM kell,

de más igény szerint

modellfestékkel jól

festhető.

 

Összerakott komplet

építő készlet.

Az összerakott Bhv

belső 2 félrészének

összeillesztett végső

formája.

 

(nem szükséges közé-

pen összeragasztani, az

összeillesztés a kocsi

alvázán is pontos lesz)

Az összerakott

Bhv belső

pontosan illeszkedik

a kocsi belsejébe.

 

Az oldalfalak magas-

sága olyan, hogy gond

nélkül elfér fölötte a

belső világítás panel,

külünösen amit én,

vagyis amit a  zzemoki

csinál.

 

"kocsivilágítások"

menüpont

 

Nem nehéz összerakni,

mert az ülések és az

oldalfalak pontos helye

az alaplapon illesztő

csapok, ill. nútok formá-

jában pozicionálva van.

Ragasztható :

modellragasztóval, más

oldószeres ragasztóval,

pillanatragasztóval, stb.

 

 

 

Egy kocsira való

építőkészlet.

 

(összerakva látható az

előző képeken)

 

Az összeállítás lépéseit

rajzos segédlettel meg-

tekinthetik, az alábbi

sorban.

(az összeállítási vázla-

tot és leírást mellékel-

jük az építő készlethez)

Bhv-személykocsi belső, utastéri berendezése.  (összeállítási leírás)

 

      1. Vágjuk le az alkatrészeket az öntökeretekről. (szerszámok: oldalcsípő fogó, olló, modellező kés stb.)

         Az alkatrészek ragaszthatók modellragasztóval, más oldószeres ragasztóval, pillanatragasztóval, stb.

         Az összeállítás nem nehéz : az ülések pontos helyét csapok, a válaszfalakét nútok határozzák meg.

     2. Először az 1-es jelű üléseket ragasszuk föl. (2-2db., jobbos-balos, az egyik kis zacskóban találhatók.)

     3. Ezután a 2-es jelű üléseket ragasszuk a megfelelő csapokra. (elég a ragasztót az ülések csapnyílásába tenni)

     4. Ragasszuk fel az 1-es válaszfalat, majd a 3-as jelű üléseket, ezek a kocsi vége felé esnek.

         (a 3-as jelű "szimpla" ülések az öntőkereten vannak)

     5. Végül a 2-es válaszfal jön a 4-es jelű ülésekkel, ezek a kocsi közepe felé esnek. Itt az üléseket

         kissé mozgatni lehet a csapokon, ügyelve arra, hogy a válaszfalhoz merőlegesen álljon. (fontos: a 4-es jelű

         ülések, 2-2db., a másik kis zacskóban találhatók)

     6. A kocsi szétszedésének menete megtalálható fotókkal illusztrálva a www.zzemoki.hu weblapon.

     7. A kocsi alvázán, a súlylemezt rögzítő műanyag plecsni ha magas, óvatosan csiszoljuk vagy vágjuk laposabbra.

     8. A finoman illeszkedő, két "fél" berendezést ragasszuk az alvázra. (megfelel: a vékony kétoldalú ragasztócsík,

         ragasztópisztoly, pillanatragasztó, stb.)

     9. A kocsit a szétszedéshez képest fordított sorrendben rakjuk össze.

         Köszönöm az érdeklődést, gratulálok az eredményes munkához !