Bühler motor 5 pólusú M41-es, V43-as és más mozdonyokba

a honlap címe:  www.zzemoki.hu

tel: 359-27-63, 06-20-540-0274

email: zzemoki@digikabel.hu

Ez az 5 pólusú, a

Bühler gyár által gyár-

tott motor, az M41-se

mozdonyba 9-10éve,

a V43-as ba 10éve

van beszerelve.

 

megjegyzés: Az M41-es

mozdonyba ezt mege-

lőzően 2-3 évig ennek

a motornak a 3 pólusú

változata lett beszerel-

ve. Külső ránézésre ne-

héz megkülömböztetni

őket. Méret, forma azo-

nos.

Az 5 pólusú Bühler

motor, a általam készített,

utólag is felszerelhető,

lendítőkerékkel. A kar-

dántengely fészke a len-

dítőkerékben van kiala-

kítva, ezzel is biztosítva

az egyébként is rezgés-

mentes járást.

 

 

 

(lendítőkerék külön is

kapható, más oldalakon

részletes infók)

a 12 volt egyenfeszültségű 5 pólusú Bhüler motor adatlapja

  névleges feszültség

12volt / egyenfeszültség

  nyomaték

4,5 mNm

  üresjárási fordulatszám  (12 volt-on)

12 000 / perc

  üzemi fordulatszám  (12  volt-on)

   8000 / perc

  üresjárási áram  (12  volt-on)

120 mA

  üzemi áram max. terhelésnél  (12  volt-on)

650 mA

  teljesítmény

3,7W

kialakítás :     kefés kommutátor,   szinter bronz csapágyak olaj impregnálással

Az itt közölt adatok

egyrészt a gyári adatlap,

illetve a saját

méréseimen alapulnak

megjegyzés :

Az itt látható rajz, az

eredeti 1:1 arányú rajz

fotója.

 

Ez azt jelenti, hogy a

méretek valós értékűek,

a rajzelemek egymás-

hoz viszonyítva arányo-

sak, de maga a fotó a

nagyítás, és a monito-

rok eltérő beállítása

miatt eltér a valós

mérettől.

 

(Amikor a rajzot készí-

tettem és felmásoltam,

ugy gondoltam, hogy a

fent leírtakat felesleges

közzétenni. Egy igen

ráérő, és valószínüleg

"lángész" érdeklődő

azonban alaposan ki-

oktatott ezzel kapcso-

latban.)