fénysorompókat működtető elektronika, beépített kapcsoló relével

a honlap címe:  www.zzemoki.hu

tel: 359-27-63, 06-20-540-0274

email: zzemoki@digikabel.hu

A modellvasúti technikában, a haladó vonat által vezérelt fénysorompók látványa az izgalmasabb dolgok

egyike, de a kapcsolás egyben a legbonyolultabbak közé is tartozik. Illetve tartozott eddig, mert a zzemoki

új relés elektronikájával és felhasználási segédleteivel a pofon egyszerű kategóriába került. Alkalmazható

analóg és digitális rendszerekhez egyaránt. Digitális rendszer esetén "sínérzékelőknek" Reed-csöveket

kell használni, függetlenül a sínek áramától.

A zzemoki féle

kapcsolórelét is tar-

talmazó, fénysorompót

működtető elektronika

látványképe, a pozicio-

nált színek szerinti ve-

zetékezéssel.

Az elektronika mükö-

dése rendkívül stabil.

A müködési zavarokból

adódó beragadt vezérlő-

jel hibát nem okoz, csak

a megszünésig reteszeli

a meglévő állást.

(Egy ilyen szituáció a

hagyományos kapcsolóre-

lét látványosan leégette.)

vezetékhosszak:

fénysorompók, 4x50cm

sínérzékelők,

lila, 2x45cm

rozsaszín,2x90cm

tápfesz, 2x50cm

A kapcsolórelés

fénysorompó vezérlés,

vezetékszín szerinti,

bekötési vázlata.

 

Ezt a rajzot mellékeljük

az elektronikához is.

 

 

Az elektronika egy

bemutató példánya

üzem közben megte-

kinthető a zzemoki

vasútmodell üzletében.

Ez a leirás, a rajzon is

követhető vezetékezés

részletesebb magyará-

zata.

 

Nyomon követhető a

vezetékek pozició, és

színek szerinti kötése.

 

Felhívom a figyelmet, az

utolsó bekezdésben

"FONTOSNAK"

titulált szövegrészben

leírtakra !

 

Ez a leírás szintén a

megvásárolt elektroni-

ka melléklete.

A zzemoki féle

kapcsolórelét is tar-

talmazó, fénysorompót

működtető elektronika,

csomagolási képe.

Ez a leírás a modellva-

súti fénysorompók és

karos sorompók vezér-

lésének általános alap-

elveit tartalmazza, a

fenti rajz jelölései alap-

ján. A régi, hagyomá-

nyos relés vezérlések-

nek is ez a kapcsolási

alapelve.

Karos sorompó vezér-

léséhez a villogtató

elektronikára persze

nincs szükség.

 

Ez a leírás alap helyzet-

ben nem melléklete az

elektronikának, de igény

alapján mellékeljük.